W październiku ubiegłego roku podczas wizyty wojewody Hoffmanna w Rawiczu burmistrz Grzegorz Kubik przedstawił pomysł „rowerowej S-5” czyli trasy dla rowerzystów biegnącej wzdłuż budowanej drogi ekspresowej, wykorzystującej na przykład drogi serwisowe. Trasa taka byłaby nie tylko atrakcją turystyczną, ale także znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo. 
Wojewoda zainteresował się pomysłem na tyle, że objął go swoim patronatem. Teraz Zbigniew Hoffmann wystosował do około 20 samorządów, przez które przebiegać będzie ekspresówka zapytanie o możliwość włączenia się w projekt. -Chodzi tu głównie o pomoc w połączeniu odcinków dróg serwisowych - mówi rzecznik wojewody Tomasz Stube. 
Zapytanie skierowano do gmin z wielkopolskiej części S-5 na południe od Poznania, jednak Tomasz Stube zapewnia, że z podobną propozycją wojewoda wystąpi także do swojego odpowiednika na Dolnym Śląsku. W przypadku pozytywnych odpowiedzi możliwe byłoby więc utworzenie rowerowego połączenia Poznania z Wrocławiem. 

Źródło: elka.pl