Drobne zmiany w zakresie formatu zdjęcia do wniosku o wydanie prawa jazdy. Zmiana dotyczy zarówno osób, które ubiegają się o prawo jazdy jak i kierowców, którzy z jakiegoś powodu muszą wymienić dokument. Warto zapoznać się z aktualnymi wymogami, bez odpowiedniego zdjęcia, wniosek nie zostanie przyjęty.


Zamieszanie z ostatnim rozporządzeniem w zakresie egzaminowania kierowców to nie jedyna niespodzianka, która czeka osoby chcące odebrać prawo jazdy. W ostatnich dniach zmieniły się wymagania odnośnie zdjęcia załączonego do wniosku o wydanie prawa jazdy.

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zmienia specyfikację fotografii, którą należy załączyć do wniosku. Według nowego wzoru zdjęcie formalnie musi być takie jak do dowodu osobistego. Zatem nieco większe niż poprzednie – twarz ma zajmować 70-80 proc. fotografii, dodatkowo ma być ustawiona frontalnie, a nie jak dotychczas z lewego profilu.

Pozostałe zasady się nie zmieniły.
Poniżej przedstawiamy formalne wymagania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zdjęcia do prawa jazdy.
Zdjęcie powinno być:
- kolorowe,
- aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
- wyraźne,
- ostre,
- wykonane na jednolitym jasnym tle,
- w wymiarach: 35 x 45 mm,
- powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
- powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografię do do prawa jazda można dostarczyć także w wersji cyfrowej, wymagania techniczne przedstawimy poniżej.
Zdjęcie może być dostarczone także w postaci cyfrowej na nośniku (np. CD, pendrive)
- zdjęcie w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecane jest , żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
- kolorystyka skanowania: sRGB,
- głębia kolorów: 24 bity,
- rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
- plik nie może być większy niż 100 KB,
- jakość kompresji na nie mniejsza niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Nadal trzeba się fotografować bez ciemnych okularów i czapki. Nakrycie głowy dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy posiadacz nosi je ze względów religijnych. Mimo to na zdjęciu twarz musi być widoczna w całości. Należy także spełnić dodatkowe warunki: taką samą fotografię należy mieć w dokumencie tożsamości, a do wniosku o prawo jazdy trzeba dołączyć zaświadczenie zarejestrowanego w Polsce związku wyznaniowego.


Źródło: naukajazdy.pl