Doprecyzowując: przepisy uprawniają do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Takie same wymagania ma kategoria A1, co w praktyce oznacza, że przepisy dotyczą większości motocykli o pojemności skokowej silnika do 125 cm³.

Nowe prawo zaczęło obowiązywać już pod koniec sezonu motocyklowego roku 2014, a zatem statystyki z tego roku nie będą miarodajne. Większość kierowców zainteresowanych skorzystaniem z nowych uprawnień, przełożyło zakup motocykla na rok następny. W tym czasie toczyły się dyskusje specjalistów ds. ruchu drogowego, motocyklistów, kierowców, dziennikarzy itd., jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego będą miały nowe udogodnienia dla posiadaczy kategorii B. Uprawnienia uzyskiwało się bowiem bez obowiązkowego wcześniej szkolenia (30 godzin teorii i 20 godzin praktyki), a także bez egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po zakończonych dwóch sezonach motocyklowych wiemy jednak nadal niewiele na temat wpływu nieprzeszkolonych motocyklistów na bezpieczeństwo drogowe. Co prawda sezon 2015 był zdecydowanie bezpieczniejszy niż te z lat poprzednich, ale sezon 2016 to już niestety powrót do średnich wartości.

 

Mowa tutaj jednak o ogóle wszystkich motocyklistów, nie zaś o jedynie kierowcach najmniejszych motocykli. Policja wcześniej nie prowadziła osobnych statystyk dla posiadaczy 125-tek, te są dostępne dopiero w najnowszym raporcie z 2016 r. i wyglądają następująco: Kierowcy motocykli o pojemności silnika do 125 cm³ spowodowali 172 wypadków drogowych, co stanowiło 0,6% ogółu wypadków. We wspomnianych wypadkach życie straciło 16 osób (0,7% ogółu zabitych), a rannych zostało 176 osób (0,5 ogółu rannych). W przypadku wszystkich sprawców na motocyklach, wyglądało to następująco: 995 wypadków (3,4% ogółu), 148 zabitych (6,5% ogółu), 977 rannych (2,7% ogółu).

Interesująco wygląda też statystyka udziału 125-tek we wszystkich wypadkach, gdzie sprawcą był motocyklista – było to około 17%. Ciężko powiedzieć, czy odzwierciedla to ogólny udział najmniejszych motocykli w całości ruchu motocyklowego, bowiem takich statystyk póki co nie prowadzi się. Do czasu wprowadzenia zmian w prawie, motocykle o pojemności do 125 cm³ stanowiły najmniejszy odsetek wszystkich motocykli. Do kierowania nimi potrzebne było osobne prawo jazdy, a w zamian oferowały bardzo ograniczone parametry w porównaniu do motocykli o większej pojemności i mocy. W ostatnich latach sytuacja jednak zmienia się. Wobec łatwej dostępności uprawnień, lawinowo wzrosła liczba motocykli na kategorię B.

Podsumowanie

Po bardzo optymistycznym roku 2015 w roku kolejnym nastąpił powrót do średniej liczby wypadków, gdzie sprawcą był motocyklista. To przy znacznym wzroście sprzedaży motocykli, należało uznać za sukces. Tymczasem po uspokojeniu rynku, który nastąpił w 2016 r. i powrocie do zrównoważonego wzrostu liczby motocykli, mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem liczby wypadków – o 16 %. Ciężko tutaj doszukać się jakichkolwiek prawidłowości, ani jednoznacznego trendu i raczej nie można powiedzieć, że liberalizacja przepisów nie miała wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jest na to za wcześnie. Konieczna jest dalsza obserwacja rynku i statystyk drogowych. W szczególności konieczna jest obserwacja wyodrębnionych statystyk policyjnych dotyczących 125-tek, które są gromadzone dopiero od zeszłego roku.

Źródło: InfoCar