Do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Rozporządzenie nie zmienia obowiązującego wzoru dowodu rejestracyjnego, znosi jednak obowiązek wymiany dokumentu po przybiciu w nim sześciu pieczątek diagnosty.

Jeśli skończy się miejsce na pieczątki diagnosty kierowca będzie mógł wozić ze sobą wystawione przez stację diagnostyczną zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego.

Źródło: ministerstwonaukijazdy.pl