Działający przy ministerstwie zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy ma wypracować takie propozycje zmian w przepisach, które poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększą transparentność procedur egzaminacyjnych, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy.

Resort chce zmienić sposób oceniania egzaminu tak, aby ocena ta była jak najbardziej obiektywna, przez ocenę całości umiejętności kandydata na kierowcę, a w szczególności umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest zdania, że dotychczasowe procedury stosowane podczas prowadzenia egzaminów są skomplikowane i zbyt restrykcyjne dla osób przystępujących do egzaminu.

Jakie zmiany w prawie jazdy zaproponuje Zespół w 2018 roku?

Źródło: wordradom.pl