Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpoczął testy drona na początku maja. Został on zaprojektowany przez Politechnikę Śląską.
Jak drona zamierzają wykorzystać śląscy policjanci? Przede wszystkim ma on pomóc w działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tylko w tym roku na śląskich drogach w rejonie przejść dla pieszych doszło do prawie 200 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a kolejnych 195 doznało poważnych obrażeń ciała.
Tak wysoka liczba tragedii zmusza policjantów do podjęcia nieszablonowych inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na pasach. Dlatego w pierwszej kolejności bezzałogowy statek powietrzny testowany był w okolicach katowickich przejść dla pieszych. Urządzenie z góry, każdorazowo przez kilkadziesiąt minut, w kilku miejscach rejestrowało zachowania uczestników ruchu drogowego.
Za pomocą drona policjanci obserwowali zachowanie użytkowników drogi względem sygnalizacji świetlnej, właściwe przekraczanie jezdni przez pieszych a także wykroczenia w relacji kierujący-pieszy (np. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, wyprzedzanie lub omijanie pojazdów, które zamierzają przepuścić pieszych znajdujących się na zebrze lub w jej pobliżu). Uwadze kamer nie umknęły także takie wykroczenia jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, czy korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy.
W odległości kilkuset metrów od miejsca objętego nadzorem znajduje się patrol policji wyposażony w laptopa. Dzięki niemu mundurowi online widzą obraz z kamery umieszczonej na dronie. Wtedy mogą zatrzymać kierujących pojazdami, którzy kilka sekund wcześniej nie stosowali się do przepisów kodeksu drogowego. Ponadto w rejonie obserwowanych przez bezzałogowy statek powietrzny pasów kolejny patrol kontroluje pieszych, którzy w sposób nieprawidłowy przekroczyły jezdnię.
- Inauguracyjne, kilkugodzinne testy pokazały jak wielu uczestników drogi lekceważy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Ta innowacyjna metoda zapewne będzie miała swą kontynuację na terenie innych miast województwa śląskiego, w miejscach szczególnie niebezpiecznych – informuje zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Wszystko jednak zależy od tego, czy porozumienie w sprawie regularnego wykorzystywania dronów przez policję zawrą: komendant wojewódzki policji w Katowicach oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: szkola-jazdy.pl