Kierujący do kontroli okazali zezwolenia i kserokopie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii VI. Weryfikacja dokumentów oraz parametrów zewnętrznych i wagowych pojazdów wykazała, iż poddane kontroli przewozy nie są wykonywane zgodnie z przepisami. Działania podjęte przez inspektorów ITD wykazały, iż długość kontrolowanych jednostek przekraczała dozwolone 18,75 metra i wynosiła ponad 40 metrów. Ponadto, wszystkie pojazdy powinny posiadać zezwolenia najwyższej - VII kategorii. Pojazdy do czasu uzyskania stosownych zezwoleń usunięto na parking depozytowy, a wobec podmiotów odpowiedzialnych za powstanie naruszeń z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym wszczęto postępowania administracyjne.

Źródło: gitd.gov.pl